Material acadèmic

A excepció del material d'ús absolutament personal com l'escolar, llibres, quaderns etc. així com els EPI's que ha d' adquirir cada alumne. Xaloc Escola Tècnica proporciona els instruments, el material necessari per a la impartició dels cicles formatius, la maquinària i dispositius, així com el material necessari per al desenvolupament de les activitats a les aules tècniques estan inclosos en la quota.