Capellania

Els serveis de la Capellania són un complement a la formació académica i professional de Xaloc Escola Tècnica, proporcionant així l'espai i els recursos a aquells interessats en la fe cristiana per al seu desenvolupament espiritual. Aquests serveis s'ofereixen ales persones vinculades a Xaloc Escola Tècnica, alumnes, professorat, personal d'administració i serveis, antics alumnes i a les seves famílies.

Serveis:

L'Oratori, Horari de Misses

- De dilluns a divendres a les 10:50.

- Diumenges 12:30

Atenció espiritual

Preparació per a la recepció dels sagraments

- Matrimoni

- Catecisme

- Bautisme

- Primera comunió

- Confirmació