OBJECTIU

Preparar els comandaments intermedis perquè , a través d'una correcta planificació, puguin analitzar i interpretar al seu nivell, la situació econòmica – financera de la seva àrea de responsabilitat i puguin prendre les decisions correctes de gestió

DURADA

25 hores

HORARI

1. Primer signe

a. Dies: dilluns i dimecres

b. Horari: 16: 00 a 18: 30

c. Data d' inici: 15-4-24

d. Data de tancament: 22-5-24

e. Dies de classe

1) Abril/24: 15,17,22,24,29

2) Maig/24: 6,8,13,15,22

2. Segona tanda

a. Dies: dilluns i dimecres de 16: 00 A 18: 30

b. Data d' inici: 14-10-24

c. Data de tancament: 13-11-24

d. Dies de classe

1) Octubre/24: 14,16,21,23,28,30

2) Novembre/24: 4,6,11,13

 

CONTINGUT

1. Eines financeres bàsiques

a. La inversió inicial

b. Planificació

c. El sistema pressupostari

2. Els estats financers bàsics

a. El balanç

b. El Flux de fons o caixa (Cash Flow)

c. El compte de pèrdues i guanys

3. Préstecs

4. Sous

5. Amortitzacions i impost a les societats

6. Anàlisi d' estats financers per a la presa de decisions

7. Necessitats operatives de fons (NOF)

8. Gestió de costos per a projectes

PREU

475,00 euros

QUÈ APRENDRÀ EL PARTICIPANT?

1. Planificar l' evolució del patrimoni.

2. Planificar la gestió de tresoreria

3. Detectar desviaments econòmic – financers que permetin prendre mesures correctives

4. Pressupostar i controlar els costos en projectes