OBJECTIU

Capacitar el personal de comandaments intermedis en la gestió completa de persones, per aconseguir seleccionar, formar i retenir el millor talent que requereixi una organització empresarial o un projecte.

DURADA

25 hores

HORARI

1. Primer signe

a. Dies: dimarts i dijous de 16:00 a 18:30

b. Data d' inici: 18-4-24

c. Data de tancament: 23-5-24

d. Dies de classe

1) Abril/24: 18,23,25,30

2)Maig/24: 7,9,14,16,21,23

2. Segona tanda

a. Dies: dimarts i dijous de 16:00 a 18:30    

b. Data d' inici: 3-10-24

c. Data de tancament: 12-11-24

d. Dies de classe

1) Octubre/24: 3,10,15,17,22,24,29

2)Novembre/24: 5,7,12

 

CONTINGUT

1. Evolució històrica de diferents teories sobre la direcció de persones. Les persones i el treball. Teories aplicades a les organitzacions

2. Organització adequada a les necestats, segons el tipus d' empresa: organigrames

3. Selecció

4. Lideratge

5. Motivació

6. Administració: conceptes bàsics de liquidació de sous

7. Resolució de conflictes

8. Intel·ligència emocional

9. Negociació

10. Comunicació

11. Equips d' alt rendiment

12. Qualificació. Formació

PREU

475,00 euros

QUÈ APRENDRÀ EL PARTICIPANT?

1. Planificar les necessitats de persones

2. Estimar el pressupost de l' àrea

3. Gestionar un ambient laboral satisfactori i productiu 

4. Qualificació i formar les persones segons les necessitats de l' organització

5. Assessorar en l' organització de persones

6. Retenir el talent