OBJECTIUS

Dominar les eines més professionals i la gestió de dades, aprenent funcions de Microsoft Excel tan importants com: Matrius, gràfics, fórmules avançades, formats avançats, plantilles, treball amb dades externes ... D'aquesta manera l'alumne podrà crear Excels completament a la seva mida i treure'n profit a la major part del potencial que aquest programa ofereix, arribant a les Macros, taules dinàmiques o formularis professionals.

DURADA

25 hores

HORARI

1. Primer signe

a. Dies: dimecres i divendres de 16:00 a 18:30

b. Data d' inici: 19-2-24

c. Data de tancament: 20-3-24

d. Dies de classe

1) Febrer/23: 19,21,26,28

2) Març/23: 4,6,11,13,18,20

2. Segona tanda

a. Dies: dilluns i dimarts de 18: 30 A 21: 00

b. Horari: 18: 00 a 21: 00

c. Data d' inici: 2-9-24

d. Data de tancament: 8-10-24

e. Dies de classe

1) Setembre/24: 2,3,9,10,16,17,30

2) Octubre/24: 1,7,8

CONTINGUT

1. Entorn Repàs conceptes bàsics.

2. Funcions avançades.

3. Formats de cel·la i formats condicionals.

4. Gràfics avançats.

5. Llistes.

6. Taules dinàmiques i gràfics dinàmics.

7. Cercar objectiu.

8. Escenaris.

9. Fórmules matricials.

10. Importació i exportació de dades.

11. Introducció a les macros

PREU

475,00 euros