Política de privacitat

1.      INFORMACIÓ A L'USUARI

CENTRE CULTURAL I ESPORTIU XALOC, com a Responsable del Tractament, us informa que, segons el que disposa el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril, (RGPD) i la L.O. 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), tractarem les seves dades tal com reflectim a la present Política de Privacitat.
En aquesta Política de Privacitat descrivim com recollim les seves dades personals i per què les recollim, què fem amb elles, amb qui les compartim, com les protegim i les seves opcions quant al tractament de les seves dades personals.
Aquesta Política s'aplica al tractament de les dades personals recollides per l'empresa per a la prestació dels seus serveis. Si accepteu les mesures d'aquesta Política, accepteu que tractem les vostres dades personals com es defineix en aquesta Política.

2.      CONTACTE
Denominació social: CENTRE CULTURAL I ESPORTIU XALOC
CIF: A08147555
Domicili: Can Tries, 4-6 – 08902 L´Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
E-mail: xaloc@xaloc.org
 

3.       PRINCIPIS CLAU
Sempre hem estat compromesos amb prestar els nostres serveis amb el més alt grau de qualitat, cosa que inclou tractar les seves dades amb seguretat i transparència. Els nostres principis són:
• Legalitat: Només recopilarem les seves Dades personals per a finalitats específiques, explícites i legítimes.
• Minimització de dades: Limitem la recollida de dades de caràcter personal a allò que és estrictament rellevant i necessari per als fins per als que s'han recopilat.
• Limitació de la Finalitat: Només recollirem les vostres dades personals per als fins declarats i només segons els vostres desitjos.
• Precisió: Mantindrem les vostres dades personals exactes i actualitzades.
• Seguretat de les Dades: Apliquem les mesures tècniques i organitzatives adequades i proporcionals als riscos per garantir que les seves dades no pateixin danys, com ara divulgació o accés no autoritzat, la destrucció accidental o il·lícita o la seva pèrdua accidental o alteració i qualsevol altra forma de tractament il·lícit.
• Accés i Rectificació: Disposem de mitjans perquè accedeixi o rectifiqui les seves dades quan ho consideri oportú.
• Conservació: Conservem les vostres dades personals de manera legal i apropiada i només mentre és necessari per als fins per als que s'han recopilat.
• Les transferències internacionals: quan es doni el cas que les seves dades siguin transferides fora de la UE/EEE es protegiran adequadament.
• Tercers: L'accés i la transferència de dades personals a tercers es duen a terme d'acord amb les lleis i els reglaments aplicables i amb les garanties contractuals adequades.
• Màrqueting Directe i galetes: Complim amb la legislació aplicable en matèria de publicitat i galetes.

4.       RECOLLIDA I TRACTAMENT DE LES SEVES DADES PERSONALS
Els tipus de dades que es poden sol·licitar i tractar són:
• Dades de caràcter identificatiu.
També recollim automàticament dades sobre la seva visita al nostre lloc web segons es descriu a la política de cookies.
Sempre que sol·licitem les vostres Dades personals, us informarem amb claredat de quines dades personals recollim i amb quina finalitat. En general, recollim i tractem les vostres dades personals amb el propòsit de:
• Proporcionar informació, serveis, productes, informació rellevant i novetats al sector.
• Enviament de comunicacions.

5.       LEGITIMITAT
D'acord amb la normativa de protecció de dades aplicable, les vostres dades personals es podran tractar sempre que:
• Ens ha donat el seu consentiment als efectes del tractament. Per descomptat, podrà retirar el seu consentiment en qualsevol moment.
• Per requeriment legal.
• Per existir un interès legítim que no es vegi menyscabat pels seus drets de privadesa, com ara l'enviament d'informació comercial bé per subscripció a la nostra newsletter o per la seva condició de client.
• Per ser necessària per a la prestació d'algun dels nostres serveis mitjançant una relació contractual entre vostè i nosaltres.

6.       COMUNICACIÓ DE DADES PERSONALS
Les dades poden ser comunicades a empreses relacionades amb CENTRE CULTURAL I ESPORTIU XALOC per a la prestació dels diversos serveis en qualitat d'Encarregats del Tractament. L'empresa no farà cap cessió, excepte per obligació legal.
 

7.       ELS SEUS DRETS
En relació amb la recollida i tractament de les vostres dades personals, podeu posar-vos en contacte amb nosaltres en qualsevol moment per:
• Accedir a les vostres dades personals i qualsevol altra informació indicada a l'article 15.1 del RGPD.
• Rectificar les dades personals que siguin inexactes o estiguin incompletes d'acord amb l'article 16 del RGPD.
• Suprimir les vostres dades personals d'acord amb l'article 17 del RGPD.
• Limitar el tractament de les vostres dades personals d'acord amb l'article 18 del RGPD.
• Sol·licitar la portabilitat de les vostres dades d'acord amb l'article 20 del RGPD.
• Oposar-se al tractament de les vostres dades personals d'acord amb l'article 21 del RGPD.
Si heu atorgat el vostre consentiment per a alguna finalitat concreta, teniu dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada RR.HH.
Podeu exercir aquests drets enviant comunicació, motivada i acreditada, a (E-MAIL)
També té dret a presentar una reclamació davant de l'Autoritat de control competent (www.aepd.es) si considera que el tractament no s'ajusta a la normativa vigent.
 

8.       INFORMACIÓ LEGAL
Els requisits d'aquesta Política complementen, i no reemplacen, qualsevol altre requisit existent sota la llei de protecció de dades aplicable, que serà la que prevalgui, en tot cas.
Aquesta Política està subjecta a revisions periòdiques i l'empresa la pot modificar en qualsevol moment. Quan això passi, us avisarem de qualsevol canvi i us demanarem que torneu a llegir la versió més recent de la nostra Política i que confirmeu la vostra acceptació.