OBJECTIUS

1. Capacitar treballadors en la soldadura TIG (Tungsten Inert Gas), proporcionant els coneixements teòrics i habilitats pràctiques necessàries per realitzar soldadures d'alta qualitat en diversos tipus de metalls incloent acer inoxidable i alumini

2. Assegurar, mitjançant la combinació de teoria i pràctica que els participants estiguin ben preparats per aplicar els seus coneixements en el lloc de treball

3. Garantir la integritat de les unions soldades, fent èmfasi en la seguretat i el control de qualitat.

DURADA

25 hores

HORARI

1. Primer signe

a. Dies: Dimecres de 15:00 a 20:00

b. Data d' inici: 17-1-24

c. Data de tancament: 14-2-24

d. Dies de classe:

1) Gener: 17,24,31

2) Febrer: 7,14

2. Segona tanda

a. Dies: Dimecres de 15:00 a 20:00

b. Data d' inici: 29-5-24

c. Data de tancament: 26-6-24

d. Dies de classe:

1) Maig: 29

2) Juny: 5,12,29,26

3. Tercera tanda

a. Dies: Dimecres de 15:00 a 20:00

b. Data d' inici: 20-11-24

c. Data de tancament: 18-12-24

d. Dies de classe:

1) Novembre: 20,27

2) Desembre: 4,11,18

 

CONTINGUT

1. Mòdul 1 

a. Introducció a la soldadura TIG

1) Conceptes bàsics de soldadura: introducció a la soldadura TIG i les seves aplicacions.

2) Equip de soldadura TIG: coneixement i maneig de les màquines de soldar TIG i els seus components.

b. Seguretat en la soldadura

1) Seguretat personal: normes de seguretat, protecció personal i mesures de seguretat en el taller.

2) Seguretat d' equips: manteniment i cura de les màquines de soldar TIG.

c. Procés de soldadura TIG

1) Operació de la màquina: posada en marxa, ajustos i configuracions de la màquina de soldar TIG.

2) Tipus de transferència: transferència de corrent continu i corrent altern.

d. Selecció de materials i elèctrodes

1) Metalls Base: Tipus de metalls i aliatges utilitzats en la soldadura TIG.

2) Elèctrodes i Gas de Protecció: Selecció i preparació d' elèctrodes de tungstè i gasos de protecció adequats.

e. Tècniques de soldadura TIG

1) Posicions de soldadura: tècniques de soldadura en posicions planes, horitzontals, verticals i sobre cap.

2) Soldadura de juntes: soldadura de juntes a topall, en angle i en encavalcament.

f. Soldadura d' Acer Inoxidable

1) Soldadura d' acer inoxidable: tècniques i consideracions específiques per soldar acer inoxidable.

2) Soldadura d' alumini: tècniques i consideracions específiques per soldar alumini.

g. Inspecció i control de qualitat

1) Normes de Qualitat: Coneixement de normes de qualitat i requisits per a soldadures TIG.

2) Proves No Destructives: Mètodes d'inspecció no destructiva (END) en la soldadura.

2. Mòdul 2: 

a. Pràctica al Taller (20 hores)

1) Exercicis pràctics (20 hores): els participants aplicaran els coneixements teòrics en una sèrie d'exercicis de soldadura TIG supervisats per instructors.

b. Avaluació del Curs

1) Examen final: prova teòrica i pràctica per avaluar el coneixement i habilitats adquirides.

2) Soldadura de projecte: realització d' una soldadura de projecte sota supervisió.

c. Certificació

1) Lliurament de Certificats: Lliurament de certificats de finalització als participants que hagin complert amb èxit el curs.

PREU

650,00 euros

QUÈ APRENDRÀ EL PARTICIPANT?

1. Determinar la forma i dimensions dels productes que s' han de fabricar, interpretant la seva simbologia i ssociant-la amb la seva representació en els plànols de fabricació.

2. Identificar toleràncies de formes i dimensions i altres característiques dels productes que cal fabricar, analitzant i interpretar la informació tècnica continguda en els plànols de fabricació.

3. Realitzar croquis d' utillatges i eines per executar els processos, definint les solucions constructives en cada cas.