L’Escola Tècnica XALOC imparteix el següent certificat de professionalitat. Aquesta formació està totalment subvencionada pel Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) i va adreçada prioritàriament a persones treballadores desocupades. El Certificat de Professionalitat acredita a la persona per al desenvolupament professional.

 

Certificació de professionalitat: Sí (Nivell 2).

Inici: Primer trimestre 2024. Pre-inscripcions Septembre 2023.

Horari: tardes.

Durada: 540h. presencials (420h. de formació en el centre i 120h. de pràctiques en empresa)

Lloc d’impartició: Escola Tècnica Xaloc. Av. Gran Via 100. 08902 L’Hospitalet de Llobregat.

OBJECTIU: Realitzar el muntatge, manteniment i reparació d'instal·lacions frigorífiques amb la qualitat requerida, complint amb la reglamentació vigent i en condicions de seguretat i de respecte al medi ambient.

 

Continguts:

MF0114_2 Muntatge d'instal·lacions frigorífiques (240h).

- UF0413 Organització i execució del muntatge d'instal·lacions frigorífiques.

- UF0414 Posada en marxa i regulació d'instal·lacions frigorífiques.

- UF0415 PRL i gestió mediambiental en instal·lacions frigorífiques.

MF0115_2 Manteniment d'instal·lacions frigorífiques (180h).

- UF0416 Manteniment preventiu d'instal·lacions frigorífiques.

- UF0417 Manteniment correctiu d'instal·lacions frigorífiques.

IMAR0108_FCO: Formació Complementària (10h).

MP0091: Mòdul de pràctiques no laborals (120h).

 

REQUISITS D’ACCÉS: Estar inscrits al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i tenir qualsevol de les següents titulacions: graduat en ESO, certificat de professionalitat de nivell 2, certificat de professionalitat de nivell 1 de la mateixa família i àrea professional que el certificat al que es vol accedir, complir els requisits acadèmics d'accés als cicles formatius de grau mitjà o haver superat les corresponents proves d'accés regulades per les administracions educatives, tenir superada la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o 45 anys. En el cas dels alumnes que no puguin aportar la documentació acreditativa per a complir els requisits, l’entitat verificarà mitjançant les proves de competències clau, que tenen els coneixements formatius o professionals suficients que els permetin cursar la formació amb aprofitament.