OBJECTIUS

Capacitar treballadors en el camp de la mecànica de taller convencional, amb un enfocament en unions no soldades, unions soldades, conformació de xapa, torn i fresadora convencionals.

DURADA

25 hores

HORARI

1. Primer signe

a. Dies: Dilluns de 15:00 a 20:00

b. Data d' inici: 19-2-24

c. Data de tancament: 18-3-24

d. Dies de classe:

1) Febrer: 19,26

2) Març: 4,11,18

2. Segona tanda

a. Dies: Dilluns de 15:00 a 20:00

b. Data d' inici: 1-7-24

c. Data de tancament: 29-7-24

d. Dies de classe:

1) Juliol: 1,8,15,22,29

CONTINGUT

1. Mòdul 1: Introducció a la Mecànica

a. Conceptes Bàsics de Mecànica: Introducció a termes i principis bàsics de la mecànica.

b. Eines i Equips i utillatges: Coneixement i maneig d' eines comunes en el taller mecànic.

2. Mòdul 2: Unions No Soldades 

a. Cargols i Tuercas: Tipus, mides i tècniques de coll.

b. Remaches i Passadors: Aplicacions i tècniques d' unió.

3. Mòdul 3: Unions Soldades 

a. Soldadura per MMA (electrodo): Procés de soldadura elèctrica per arc, equips i seguretat.

b. Soldadura Oxigues: Soldadura oxiacetilènica, tècniques i aplicacions.

c. Soldadura MIG/MAG i TIG: conceptes bàsics i pràctiques segures.

4. Mòdul 4: Conformació de Xapa 

a. Tècniques de Doblez: plegament i doblegat de xapes metàl·liques.

b. Tall i Perforació: ús de cisalles, punxonadores i tècniques de tall.

c. Manipulació esmoladora angular: discos elements de tall, etc...

5. Mòdul 5: Torn Convencional 

a. Operació del Torn: coneixement i maneig d' un torn convencional.

b. Selecció d' eines i preparació: selecció i ajust d' eines per a tornejat i la seva codificació.

6. Mòdul 6: Fresadora Convencional 

a. Operació de la Fresadora: coneixement i maneig d' una fresadora convencional.

b. Selecció d' eines i preparació: elecció i muntatge d' eines de fresat i la seva codificació.

7. Mòdul 7: Pràctiques al Taller 

a. Exercicis Pràctics: els participants aplicaran els coneixements adquirits en els mòduls anteriors en una sèrie d' exercicis pràctics supervisats per instructors.

8. Avaluació del Curs 

a. Examen Final: Prova teòrica i pràctica per avaluar el coneixement i habilitats adquirides.

b. Debat i Retroalimentació (0.5 hores): Discussió sobre el curs i oportunitats de millora.

9. Certificació 

a. Lliurament de Certificats (0.5 hores): Lliurament de certificats de finalització als participants que hagin complert amb èxit el curs.

PREU

475,00 euros

QUÈ APRENDRÀ EL PARTICIPANT? 

1. Aquest programa d'especialització professional "Mecànica de manteniment per a Elèctrics" proporciona als treballadors una base sòlida en mecànica i habilitats pràctiques que són essencials en molts entorns industrials. 

2. La combinació de teoria i pràctica garanteix que els participants estiguin ben preparats per aplicar els seus coneixements en el lloc de treball.