OBJECTIUS

1. Adaptar el personal a l' important canvi en el concepte tradicional de les compres cap a la idea d' una estratègia de procurement, que permeti una òptima relació negociadora amb els proveïdors homologats, en integrar-los en la cadena de subministrament 

2. Preparar i formar professionals en una gestió integral de procurement de qualitat: obtenir els millors productes i serveis, en condicions òptimes i dels proveïdors més acreditats a nivell global.

DURADA

25 hores

HORARI

1. Primer signe

a. Dies: dimarts i dijous de 18:30 a 21:00

b. Data d' inici: 28-5-24

c. Data de tancament: 27-6-24

d. Dies de classe

1) Maig/24: 28,3

2) Juny/24: 4,6,11,13,18,20,25,27

2. Segona tanda

e. Dies: dimarts i dijous de 18:30 a 21:00

f. Data d' inici: 14-11-24

g. Data de tancament: 19-12-24

h. Dies de classe

1) Novembre/24: 14,19,21,26,28

2) Desembre/24: 3,10,12,17,19

CONTINGUT

1 Funció estratègica de compres a l' empresa: optimitzar el poder de negociació amb proveïdors 

2 Evolució del model tradicional de compres

3 Millors pràctiques en els processos de compra

4 L' equip d' aprovisionament: habilitats, negociació en la compra

5 Relació i integració amb proveïdors. Avaluació i Homologació

6 Aprovisionament i estocs. Punt de comanda, Lot òptim de compra. Estoc de seguretat

7 El pla de compres. MRP (Material Resorcing Planning), planificació de l'estoc

8 Administració de compres. Integració amb les finances

9 Qualitat en les compres

10 Procurement en projectes: compres, adquisicions i contractacions

11 Outsourcing estratègic

12 Projecte Final: pressupost de compre

PREU

475,00 euros

QUE APRENDRÀ EL PARTICIPANT?

1. Planificar la gestió de recursos

2. Prioritzar la negociació amb els millors proveïdors sobre l' enfocament a buscar només el preu.

3. Gestionar els estocs en la seva correcta dimensió

4. Assegurar la qualitat en els processos de compra

5. Controlar els processos d' externalització