OBJECTIUS

Aquest curs permetrà ampliar el coneixement en els sistemes de control pneumàtic i electropneumàtic, realitzant exercicis pràctics de disseny, instal·lació i muntatge de circuits bàsics pneumàtics i electropneumàtics, de comandament i potència per a aplicacions industrials senzilles.

DURADA

25 hores

HORARI

1. Primer signe

a. Dies: dilluns de 15: 00 a 20: 00

b. Data d' inici: 20-11-23

c. Data de tancament: 18-12-23

d. Dies de classe

Novembre/23: 20,27

Desembre/23: 4,11,18

 

2. Segona tanda

a. Dies: dilluns de 15: 00 a 20: 00

b. Data d' inici: 2-10-24

c. Data de tancament: 7-11-24

d. Dies de classe

Octubre/24: 2,9,16,30

Novembre/24: 7

CONTINGUT 

1. Configuració de circuits pneumàtics i electropneumàtics bàsics:

a. Elements pneumàtics de comandament i regulació de pressió i cabal.

b. Cilindres, actuadors lineals i rotatius.

c. Elements electropneumàtics de comandament i regulació.

d. Programes de simulació d' esquemes pneumàtics i electropneumàtics.

 

2. Muntatge d' instal.lacions industrials bàsiques pneumàtiques i electropneumàtiques:

a. Interpretació d' esquemes de circuits pneumàtics i electropneumàtics.

b. Muntatge de circuits pneumàtics de control, variació de velocitat i força de cilindres.

c. Muntatge de circuits bàsics de control electropneumàtics.

 

PREU

475,00 euros

 

QUÈ APRENDRÀ EL PARTICIPANT?

1. Entendre, dissenyar i configurar circuits bàsics pneumàtics i electropneumàtics de màquines de producció.

2. Desenvolupar i executar muntatges electropneumàtics senzills controlats per relés.

3. Reduir temps en les operacions de manteniment en els sistemes pneumàtics senzills.

4. Regular òptimament la velocitat de funcionament i la pressió de treball dels actuadors pneumàtics.

5. Localitzar avaries i disfuncions, analitzant els símptomes i identificant les causes que les produeixen.

6. Reparar avaries i disfuncions, ajustant o substituint els elements defectuosos.