Tutoria Personal

El model educatiu de Xaloc Escola Tècnica està basat en la concepció pedagògica de l'Educació Personalitzada. Entre altres coses, per facilitar el desenvolupament d' aquestes dimensions, cada alumne i alumna, si així ho desitja, compta amb l' acompanyament d' un tutor personal, que orienta i impulsa el desenvolupament integral dels estudiants, en el procés d' adquisició de les competències personals i professionals de cada alumne i alumna. En el cas dels menors d' edat, realitza entrevistes periòdiques amb els pares, que són els principals educadors dels seus fills i filles.

El nostre marc educatiu ofereix una educació que parteix de la igualtat de nois i noies en drets, deures i dignitat. Tots reben la mateixa formació, lluny de qualsevol discriminació, per tal d' aconseguir una igualtat d' oportunitats real per a tots els alumnes i alumnes, sense limitar les seves capacitats ni condicionar les opcions de futur.