Pràctiques FCT i Dual

FORMACIÓ PROFESSIONAL DUAL

La formació DUAL combina l' aprenentatge en el centre educatiu amb l' activitat de l' alumne a l' empresa. Els coneixements assolits gràcies a la tasca desenvolupada a l' empresa tenen un reconeixement acadèmic. 

Actualment treballem amb més de 100 empreses per al desenvolupament de la formació Dual.

Els Cicles Formatius en modalitat DUAL tenen les característiques següents:

 

Una part del currículum acadèmic, tant en contingut com en hores, es desenvolupa mitjançant l'estada a l'empresa, que també inclou la Formació en Centres de Treball (FCT).

Les activitats dels alumnes a l'empresa tenen una valoració acadèmica.

Per al seguiment de l'estada de l'alumne a l' empresa es nomenen un tutor de centre i un tutor d'empresa. A ells els correspon el seguiment i l'avaluació de l'alumne.

Si està interessat a participar en el projecte Dual de Xaloc Escola Tècnica, sol·liciti informació en el següent formulari