Aules tècniques adaptades als reptes actuals

Disposem de les aules tècniques necessàries per a la impartició dels cicles formatius, els certificats de professionalitat i cursos a empreses que componen la nostra oferta educativa

 

- Aula-taller d'electrònica.

- Aules d'informàtica i comunicacions industrials, equipades amb el programari necessari per al desenvolupament dels cicles formatius i cursos a empreses.

- Tallers de mecànica: convencional, CNC, CAD/CAM, soldadura etc.

- Tallers d'automatització: pneumàtica, hidràulica, robòtica i autòmats programables, impressió 3D.

- Aula-taller d'automatització amb Línia FMS.

- Aules-taller d'electricitat i manteniment.

- Tallers de soldadura.

- Aula taller d'ACS, calefacció i calderes.

- Taller de fredor industrial.

- Taller de climatització.

- Instal·lacions d'energia solar tèrmica.