OBJECTIUS

Aquest curs permetrà ampliar el coneixement en els sistemes de control hidràulic, realitzant exercicis pràctics de disseny, instal·lació i muntatge de circuits bàsics hidràulics.

DURADA

25 hores

HORARI

3. Primer signe

a. Dies: dilluns de 15: 00 a 20: 00

b. Data d' inici: 20-11-23

c. Data de tancament: 18-12-23

d. Dies de classe

Novembre/23: 20,27

Desembre/23: 4,11,18

4. Segona tanda

a. Dies: dilluns de 15: 00 a 20: 00

b. Data d' inici: 2-10-24

c. Data de tancament: 7-11-24

d. Dies de classe

1) Octubre/24: 2,9,16,30

2) Novembre/24: 7

 

CONTINGUT

1. Identificació d'equips i materials hidràulics. Bombes, motors, acumuladors i cilindres hidràulics: característiques, aplicació i tipus.

2. Vàlvules. Tipus, funcionament, manteniment i aplicacions.

3. Anàlisi de circuits hidràulics. Elements de control, comandament i regulació hidràulica. 

4. Muntatge de circuits hidràulics: Elaboració gràfica de circuits, tècnica de la connexió. Instruments i procediments de mesurament.

5. Diagnòstic d'elements hidràulics. Avaries, naturalesa i causes.

PREU

475,00 euros

QUÈ APRENDRÀ EL PARTICIPANT? 

• Entendre, dissenyar i configurar circuits bàsics hidràulics.

• Desenvolupar i executar muntatges hidràulics senzills.

• Reduir temps en les operacions de manteniment en els sistemes hidràulics.

• Localitzar avaries i disfuncions, analitzant els símptomes i identificant-les causes.

• Reparar avaries i disfuncions, ajustant o substituint els elements.