OBJECTIUS

1. Conèixer el concepte de qualitat i no qualitat

2. Traduir les necessitats expressades pel client en un pla de gestió amb especificacions de productes, serveis i processos interns

3. Conèixer els processos per assegurar la qualitat

4. Conèixer les eines de control per detectar i analitzar les causes dels desviaments i no conformitats

5. Proposar canvis que permetin reduir, eliminar, transferir o mitigar les no conformitats

DURADA

25 hores

HORARI

b. Primer signe

a. Dies: dimarts i dijous de 16:00 a 18:30

b. Data d' inici: 28-5-24

c. Data de tancament: 27-6-24

d. Dies de classe

i. Maig/24: 28,3

ii. Juny/24: 4,6,11,13,18,20,25,27

c. Segona tanda

a. Dies: dimarts i dijous de 16:00 a 18:30

b. Data d' inici: 14-11-24

c. Data de tancament: 19-12-24

d. Dies de classe

i. Novembre/24: 14,19,21,26,28

ii. Desembre/24: 3,10,12,17,19

CONTINGUT

1. Concepte de qualitat

a. Què és la qualitat?

b. Atributs relacionats amb la qualitat

c. Característiques de lacalitat 

d. La roda de Deming

e. Moviments de qualitat

f. Els 11 principis de la millora contínua 

2. El pla de gestió de qualitat

3. Normes de qualitat. Certificacions

4. Assegurar la qualitat

a. Eines que assegurin la qualitat

b. Costos de la qualitat i de la no qualitat

c. Formació 

d. El kamban

5. El mètode TPS (Toyota Production System®)

6. L' equip de persones de qualitat

7. La responsabilitat social i la qualitat

8. Control de qualitat

a. Eines estadístiques de control

b. Mostreig

c. Auditories i inspecions

PREU

475,00 euros

QUE APRENDRÀ EL PARTICIPANT?

1. Planificar les especificacions de processos , productes i serveis en base a les necessitats dels clients.

2. Assegurar que es compleixin les especificacions sense desviaments

3. Poder visibilitzar els desviaments en l' abast de les especificacions de procediments, productes i serveis per suggerir les accions correctives necessària.