Què aprendré i faré?

Muntar i mantenir infraestructures de telecomunicació en edificis, instal·lacions elèctriques de baixa tensió, màquines elèctriques i sistemes automatitzats. Aquest professional serà capaç de:

- Configurar i calcular instal·lacions i equips.

- Muntar els elements components de xarxes de distribució de baixa tensió i elements auxiliars.

- Muntar els equips i canalitzacions associats a les instal·lacions elèctriques i automatitzades i infraestructures de telecomunicacions en edificis.

- Instal·lar i mantenir màquines elèctriques rotatives i estàtiques.

- Mantenir i reparar instal·lacions i equips.

- Establir la logística associada al muntatge i manteniment.

- Elaborar pressupostos, documentació tècnica i documentació administrativa.

- Verificar el funcionament de la instal·lació.

 

Pla de formació

Els mòduls professionals d'aquest cicle formatiu són:

- Automatismes industrials.

- Electrònica.

- Electrotècnia.

- Instal·lacions elèctriques interiors.

- Instal·lacions de distribució.

- Infraestructures comunes de telecomunicació en habitatges i edificis

- Instal·lacions domòtiques.

- Instal·lacions solars fotovoltaiques.

- Màquines elèctriques.

- Anglès Professional

- Digitalització aplicada al sectors productius.  

- Sostenibilitat aplicada al sistema productiu. 

- Itinerari personal per a l'ocupabilitat.

- Estada a l' empresa. 

 

Sortides professionals

Aquest professional desenvolupa la seva activitat en el muntatge i el manteniment d' infraestructures de telecomunicació en edificis, màquines elèctriques, sistemes automatitzats, instal·lacions elèctriques de baixa tensió i sistemes domòtics.

- Instal·lador-mantenidor / instal·ladora-mantenidora electricista.

- Electricista de construcció.

- Electricista industrial.

- Electricista de manteniment.

- Instal·lador-mantenidor / instal·ladora-mantenidora de sistemes domòtics.

- Instal·lador-mantenidor / instal·ladora-mantenidora d'antenes.

- Instal·lador / instal·ladora de telecomunicacions en edificis d'habitatges.

- Instal·lador-mantenidor / instal·ladora-mantenidora d'equips i instal·lacions telefòniques.

- Muntador / muntadora d'instal·lacions d'energia solar fotovoltaica.


Foto2.jpg
Foto3.jpg
Foto4.jpg
Foto5.jpg
Foto6.jpg