OBJECTIUS

Dins del sector de producció industrial o de fabricació de productes, adquirir coneixements en el domini i aplicacions pràctiques de programació de control numèric, aprenent a realitzar operacions de mecanització per a la producció.

DURADA

25 hores

HORARI

1. Primer signe

a. Dies: dijous de 15:00 a 20:00

b. Data d' inici: 9-11-23

c. Data de tancament: 14-12-23

d. Dies de classe

Novembre/23: 9,16,23,30

Desembre/23: 14

 

2. Segona tanda

e. Dies: dijous de 15:00 a 20:00

f. Data d' inici: 22-2-24

g. Data de tancament: 21-3-24

h. Dies de classe

 Febrer/24: 22,29

 Març/24: 7,14,21

 

CONTINGUT

1. Mecanització amb màquines eina convencional.

a. Relació entre les operacions de mecanització per arrencada de ferritja i les màquines emprades.

b. Funcionament de les màquines eina per a arrencada de ferramenta.

c. Riscos en el maneig de màquines i equips per a la mecanització per arrencada de ferritja.

d. Metrologia. 

e. Metodologia i preparació de les màquines i equips utilitzats.

 

2. Prevenció de riscos laborals i protecció ambiental.

3. Mecanització mitjançant CNC.

a. Relació entre les operacions de mecanització per arrencada de ferritja i les màquines emprades.

b. Funcionament del CNC per a arrencada de ferramenta.

c. Riscos en el maneig de màquines i equips per a la mecanització per arrencada de ferritja.

d. Metrologia. 

e. Metodologia i preparació de les màquines i equips utilitzats.

f. Programació de CNC en base a codi ISO. Especialitat en llenguatge FAGOR.

PREU

475,00 euros

QUÈ APRENDRÀ EL PARTICIPANT? 

A operar amb màquines eina de CNC per arrencada de ferritja, relacionant el seu funcionament amb les condicions del procés i les característiques del producte acabat.