OBJECTIU

Capacitar el personal elèctric industrial i electromecànic a modificar o realitzar programes de control amb autòmats programables d' aplicacions industrials bàsiques, realitzant exercicis pràctics de configuració i programació de PLCs de la família SIMATIC de SIEMENS amb TIA Portal. 

DURADA

25 hores

HORARI

1. Primer signe

a. Dies: dilluns de 15: 00 a 20: 00

b. Data d' inici: 8-4-24

c. Data de tancament: 6-5-24

d. Dies de classe:

Abril: 8,15,22,29

Maig: 6

2. Segona tanda

e. Dies: dilluns de 15: 00 a 20: 00

f. Data d' inici: 14-10-24

g. Data de tancament: 11-11-24

h. Dies de classe:

Octubre: 14,21,28

Novembre: 4,11

 

CONTINGUT

1. Introducció a la programació d' autòmats programables.

a. Funcionament i conceptes bàsics dels PLCs.

b. Programació bàsica d' autòmats.

c. Operacions lògiques amb bits.

d. Operacions amb flancs.

2. Programació bàsica de sistemes programables amb PLCs.

a. Variables d' un PLC i el seu direccionament.

b. Programació amb temporitzadors.

c. Programació amb comptadors i comparadors.

d. Transferència de dades i funcions matemàtiques.

PREU

475,00 euros

QUE APRENDRÀ EL PARTICIPANT?

1. Establir la comunicació del programari amb el seu dispositiu programable.

2. Realitzar petits programes seqüencials de control.

3. Verificar el funcionament del programa de control.

4. Realitzar verificacions de l' estat de les entrades i sortides a partir del programa de control, identificant disfuncions de  la instal.lació.