OBJECTIU

Capacitar els comandaments intermedis en les diferents metodologies per a una eficient gestió de tot tipus de projectes dins d' una organització, atenent les diferents àrees del coneixement i els gups de procés del cicle directiu.

DURADA

25 hores

HORARI

1. Primer signe

a. Dies: dimarts i dijous de 18:30 a 21:00

b. Data d' inici: 18-4-24

c. Data de tancament: 23-5-24

d. Dies de classe

1) Abril/24: 18,23,25,30

2) Maig/24: 7,9,14,16,21,23

2. Segona tanda

a. Dies: dimarts i dijous de 18:30 a 21:00

b. Data d' inici: 3-10-24

c. Data de tancament: 12-11-24

d. Dies de classe

1) Octubre/24: 3,10,15,17,22,24,29

2)Novembre/24: 5,7,12

 

CONTINGUT

1. Coneixement general dels projectes

a. Fases, cicles de vida i selecció. 

b. Àrees i processos

c. Triple restricció

2. Integració de projectes

a. Document inicial dels projectes (Project Charter)

b. Gestió del canvi

3. Abast del projecte 

a. Límits

b. WBS

4. Cronograma del projecte

d. Activitats 

e. Seqüenciament

f. Estimació de durades

g. Compressions

h. Sense lligams 

5. Gestió pressupostària

a. Comptabilitat vs. Gestió de costos

b. Reserves

c. Planificació i control

6. L' equip de treball

a. Escoles de persones

b. El treball en equip

c. Motivació

d. Selecció

e. Qualificació - Formació 

7. Comunicacions 

a. Pla de línies 

b. Interessats, tipologia de Mitchell

8. Aprovisionament

a. Compres

b. Contractes

9. Responsabilitat Social

c. Ètica

d. Medi ambient 

10. Qualitat

a. Especificacions

b. Assegurament

c. Control

11. Riscos

a. Matriu de resposta

b. Contingències

c. Reserva

PREU

475,00 euros

QUÈ APRENDRÀ EL PARTICIPANT?

1. Iniciar projectes

2. Seleccionar i gestionar una cartera de projectes

3. Establir polítiques de projectes a l' empresa

4. Interactuar amb altres responsables d' àrees involucrades

5. Planificar projectes

6. Executar projectes

7. Controlar activitats crítiques

8. Tancar projectes 

9. Nocions bàsiques d' ús d' un programari de gestió de projectes