OBJECTIUS

Conèixer els conceptes bàsics per començar a treballar amb el full de càlcul d' Excel i els diferents formats de fulls de càlcul adquirint la capacitat per a la creació de fórmules.

DURADA

25 hores

HORARI

1. Primer signe

a. Dies: dilluns i dimecres de 16: 00 A 18: 30

b. Data d' inici: 10-1-24

c. Data de tancament: 14-2-24

d. Dies de classe

1) Gener/24: 10,15,17,22,24,29,31

2) Febrer/24: 5,7,14

CONTINGUT

1. Entorn

2. Introducció i modificació de dades

3. Fórmules senzilles.

4. Referència absoluta i referència relativa.

5. Formats de cel·les.

6. Gràfics senzills.

7. Funcions condicionals.

8. Filtració i ordenació de dades.

9. Càlcul de subtotals.

10. Validació de dades.

11. Formats condicionals.

12. Introducció a Taules dinàmiques.

PREU

475,00 euros