OBJECTIUS

1. Capacitar les persones en la preparació de la documentació sobre la missió, els objectius, les línies estratègiques, els cursos d'acció tàctics i els plans de l'empresa per a cada respectiva àrea de l'organització (finances, operacions, persones, vendes, màrqueting, projectes)

2. Visibilitzar la possibilitat de complir els objectius i obtenir el finançament necessari

DURADA

25 hores

HORARI

1. Primer signe

a. Dies: dilluns i dimecres de 16: 00 A 18: 30

b. Data d' inici: 27-5-24

c. Data de tancament: 3-7-24

d. Dies de classe

1) Maig/24: 27,29

2) Juny/24: 3,5,10,12,17,19

3) Juliol/24: 1,3

2. Segona tanda

a. Dies: dilluns i dimecres de 16: 00 A 18: 30 

b. Data d' inici: 18-11-24

c. Data de tancament: 18-12-24

d. Dies de classe

1) Novembre /24: 18,20,25,27

2) Desembre/24: 2,4,9,11,16,18

CONTINGUT

1. El cicle P-D-C-A

2. La planificació flexible

3. Eines de control operatiu 

4. Eines de control econòmic i financer

5. El pressupost 

6. Control de temps

7. Control enfocat

8. Les reserves: de contingència, de management, de temps

9. Pareto o 80/20, Ishikawa, correlació i regressió de rangs, mostreig

10. Control de projectes

PREU

475,00 euros

QUE APRENDRÀ EL PARTICIPANT?

1. Planificar les operacions i els recursos

2. Control necessari per assolir els objectius 

3. Execució monitorada dels plans 

4. Planificar les necessïdes respecte al temps