OBJECTIU

1. Formar en l' ús d' un sistema per a gestió de projectes, d' ús freqüent en el mercat   

2. Capacitar en els aspectes de la gestió de projectes que siguin imprescindibles per a l' ús del sistema

DURADA

25 hores

HORARI

1. Primer signe

a. Dies: dimarts i dijous de 18:30 a 21:00

b. Data d' inici: 11-1-24

c. Data de tancament: 13-2-24

d. Dies de classe

1) Gener/24: 11,16,18,23,25,30

2)Febrer/24: 1,6,8,13

 

CONTINGUT

1. Crear un projecte

2. Introduir activitats

3. Agrupar / Desagrupar activitats

4. Escala temporal /calendaris

5. Assignació de recursos a activitats

6. Restriccions temporals

7. Relacions entre activitats

8. Equilibratge de recursos

9. Resum del projecte

10. Seguiment/Actualització

11. Informes /Vistes/Taules

PREU

475,00 euros

QUE APRENDRÀ EL PARTICIPANT?

1. Organitzar les activitats del projecte

2. Programar la seqüència d' activitats

3. Assignar recursos i costos a les activitats

4. Preparar informes

5. Seguir l' execució del projecte